Nederlands | English

Lezingen


Sjoerd Kluiving is aardwetenschapper en interdisciplinaire spin die werkt op het snijvlak van natuur en cultuur. Daarnaast is Kluiving Universitair Docent Science Archaeology en Landschapsarcheologie bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Over verschillende onderzoeksrichtingen en onderwerpen worden lezingen gehouden zoals het Verdronken Landschap, Antarctica, Groenland en het Anthropoceen. Ook worden lezingen op het gebied van Landschapsarcheologie, ‘Science Archaeology’ en de Environmental Archaeology op maat verzorgd

Verdronken Landschap van West-Brabant over een Belvedere project van een intact Middeleeuws landschap dat onder een meter klei bedekt is en wat inspiratie voor ontwerpers geeft. Belvedere 2
Antarctica Beelden van twee wetenschappelijke cruises in de Ross Zee en aan de kust van Marie Byrdland in 1995 en 1996. Picture1
Glaciale vormen in Noord-West Europa Spectaculaire beelden en verhalen over de kracht van het landijs en smeltwater dat het landschap in heel Noord-West Europa bepaald heeft. Picture glac tec
Groenland  Beelden van een reis door West-Groenland aan het eind van de 80er jaren van de vorige eeuw, op en langs één van de grootse ijskappen ter wereld.
  • groenland1

 Antropoceen  Leven wij nu in een nieuw tijdvak? Wanneer is deze nieuwe periode begonnen? Wat is de boodschap voor de toekomst?

anthropoceen

 

Lezingen kunnen worden aangevraagd worden met aangeven van doelgroep, grootte en datunvoorkeur; stuur een bericht naar: lezingen@geo-logical.nl