Nederlands | English

Projecten


P1050466

2018

 • Geologische kartering en analyse waterkeringen Rijnland. Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Rijnland
 • Project Zuid-Hollandse Archeologie en Aardkunde voor het Publiek (http://zhaap.nl/)  Het project ZHAAP brengt de vorming van het landschap en de vondsten binnen de archeologie met elkaar in verband. Mede mogelijk gemaakt door een publiekssubsidie van de provincie Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland = hoofdsponsor).
 • Projectmanagement in aardwetenschappelijk advies Opdrachtgever: Jongste Projectmanagement
 • Schrijven boek Noord-Zuidlijn Opdrachtgever: gemeente Amsterdam

 2017

 • Project Zuid-Hollandse Archeologie en Aardkunde voor het Publiek (http://zhaap.nl/)  Het project ZHAAP brengt de vorming van het landschap en de vondsten binnen de archeologie met elkaar in verband. Mede mogelijk gemaakt door een publiekssubsidie van de provincie Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland = hoofdsponsor)
 • Projectmanagement in aardwetenschappelijk advies Opdrachtgever: Jongste Projectmanagement
 • Cultuurhistorische kartering Krimpenerwaard Opdrachtgever: CultHis
 • Schrijven boek Noord-Zuidlijn Opdrachtgever: gemeente Amsterdam

2016

 • Aardkundige waardering provincie Zuid-Holland Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
 • Schrijven boek Noord-Zuidlijn Opdrachtgever: gemeente Amsterdam
 • Cursus Geologie en Bodemkunde voor vrijwilligers Erfgoed Brabant  Uitvoeren PASTA-cursus Geologie en Bodemkunde voor vrijwilligers Erfgoed Brabant; Opdrachtgever: CLUE, VU Amsterdam

2015

 • Lezing Erfgoed Brabant  Lezing geologie Noord-Brabant op de manifestatie Brabant in Beweging op 10 december 2015 te  ’s Hertogenbosch
 • Cultuur Historische Hoofdstructuur Zuid-Holland    Productie Kenmerkenkaart en toelichting voor Archeologie; Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
 • Cursus Geologie en Bodemkunde voor vrijwilligers Erfgoed Brabant      Uitvoeren PASTA-cursus Geologie en Bodemkunde voor vrijwilligers Erfgoed Brabant; opdrachtgever: CLUE, VU Amsterdam
  chs
 • Aardkundig advies omgevingsscan Riel (N-B)     Aardkundig advies bij landschapsarchitectonisch/ecologisch onderzoek zandverstuiving bij Riel (N-B); opdrachtgever: Kok landschapsarchitect, Eindhoven
 • Schrijven boek Noord-Zuidlijn  Uitwerken gegevens van het Noord-Zuidlijn onderzoek in een publiekspresentatie; opdrachtgever  BMA, gemeente Amsterdam

2014

 • Schrijven boek Noord-Zuidlijn  Uitwerken gegevens van het Noord-Zuidlijn onderzoek in een publiekspresentatie; opdrachtgever  BMA, gemeente Amsterdam
 • Kartering kenmerkenkaart CHS Uitvoering Kenmerkenkaart van de Cultuur Historische Hoofdstructuur (CHS). Opdrachtgever: provincie Zuid-Holland
 • Sedimentologie plaggendekonderzoek                Sedimentologische karakterisatie van  bodemmonsters in het kader van het plaggendekonderzoek nabij Veldhoven, Nederland. Opdrachtgever: Diachron

P10507032013

 • AIV, karterende fase      Archeologisch inventariserend veldonderzoek, karterende fase, Meijendel, gemeente Wassenaar (Z-H). Opdrachtgever: Dunea
 • Bodemverstoringsonderzoek in Midden- Drenthe (Drenthe)     Bodemverstoringsonderzoek door middel van 80 bodemprofielputten, gemeente Midden- Drenthe (Drenthe).Opdrachtgever: A=M, Voorburg
 • Bodemverstoringsonderzoek in Eerssel (N-B)    Bodemverstoringsonderzoek door middel van 80 bodemprofielputten, gemeente Eerssel (N-B).Opdrachtgever: A=M, Voorburg
 • Bodemverstoringsonderzoek in Neder-Betuwe (Utr.)   Bodemverstoringsonderzoek door middel van 80 bodemprofielputten, gemeente Neder-Betuwe (Utr.) .Opdrachtgever: A=M, Voorburg
 • Bodemverstoringsonderzoek in Teylingen (Z-H)              Bodemverstoringsonderzoek door middel van 80 bodemprofielputten, gemeente Teylingen (Z-H).Opdrachtgever: A=M, Voorburg
 • Archeologisch inventariserend veldonderzoek                 Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen, Meijendel, gemeente Wassenaar (Z-H.). Opdrachtgever: Dunea
 • Kenmerkenkaart CHS Zuid-Holland (pilot)          Pilot project. Uitvoering kenmerkenkaart CHS Zuid-Holland en regionale detailkaart met diepteligging geullichamen en crevasse systemen; opdrachtgever Provincie Zuid-Holland

2012

 • Veldbegeleiding Akkerdekonderzoek    Locatie Veldhoven, Noord-Brabant; opdrachtgever Gemeente Veldhoven
 • Lezing Verdronken Dorpen      Klundert, West-Brabant; opdrachtgever Regionaal Archief West-Brabant
 • Drumlin onderzoek
  Geologische onderzoek van glaciale rug van Midwolda, Groningen; opdrachtgever RAAP
 • Aardkundige waarden
  Presentaties Aardkundige Waarden op landelijke bijeenkomsten Staatsbosbeheermedewerkers in Ossendrecht (Noord-Brabant)en Glimmen (Drente); opdrachtgever: Staatsbosbeheer
 • vl1Vlaardingen Vlaardingen Stadshart. Coördinatie interdisciplinair onderzoek in archeologie en geologie van ondergrond van Vlaardingen Stadshart; opdrachtgever: VU Amsterdam
 • Veldhoven landschap
 • Coordinatie landschapsonderzoek en bodem Veldhoven-Zilverackers; opdrachtgever gemeente Veldhoven;
 • Cursus geologie
  Cursus geologie en bodemkunde voor archeologen. Uitvoering en coördinatie. Opdrachtgever: VU Amsterdam
 • Lezing Brabant
  Lezing over verdronken landschap van West-Brabant in Oudenbosch; opdrachtgever: Brabants Heem
 • Noord-Zuidlijn
  Beschrijving en bemonstering sedimentbakken Noord-Zuidlijn (gemeente Amsterdam); opdrachtgever: BMA, gemeente Amsterdam
 • Noord-Zuidlijn 3D 
  Uitvoering 3D project geologie ondergrond Amsterdam Cemtrum. Noord-Zuidlijn (gemeente Amsterdam); opdrachtgever: BMA, gemeente Amsterdam
 • CHS pilot Z-Holland
  Pilot project. Uitvoering kenmerkenkaart CHS Zuid-Holland en regionale detailkaart met diepteligging geullichamen en crevasse systemen; opdrachtgever Provincie Zuid-Holland
 • Booronderzoek
  Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen, Meijendel, gemeente Wassenaar (Z-H.).

2011

 • Noord-Zuidlijn
  Synthese aardwetenschappelijk onderzoek locatie Damrak, Noord-Zuidlijn (gemeente Amsterdam); opdrachtgever: BMA, gemeente Amsterdam
 • Veldhoven landschap
  Coordinatie landschapsonderzoek en bodem Veldhoven-Zilverackers; opdrachtgever gemeente Veldhoven
 • Vlaardingen 
  Projectleiding interdisciplinair archeologisch onderzoek Vlaardingen Stadshart; ontwikkeling 3D model van ondergrond
 • Staatsbosbeheerdommel
  Presentatie van rapporten Aardkundige Waarden voor directie Staatsbosbeheer te Leersumsche Veld met excursie; opdrachtgever Staatsbosbeheer
 • Noord-Zuidlijn: 3D
  Landschappelijk onderzoek bij locatie Rokin, en aansluitend tracé Noord-Zuidlijn (gemeente Amsterdam); ontwikkeling 3D model ondergrond; opdrachtgever: BMA, gemeente Amsterdam
 • Rijnland-Noord
  Ontwikkeling grocfmazige geologische en geomorfologische kaart Rijnland, uitbreiding Noord; opdrachtgever Hoogheemraadschap Rijnland

2010

 • Organisatie congres
  Organisatie landschapsarcheologie congres LAC2010; opdrachtgever: Instituut voor Geo- en Bioarcheologie, VU Amsterdam
 • Database onderhoud BAS
  Bijwerken glaciaal-geologische database voor absolute dateringen Antarctica; opdrachtgever: British Antarctic Survey, Cambridge, UK
 • Schetsopdracht BKKC
  Ontwikkelen schetsopdracht voor kunstproject ?Het Verdronken Landschap van West-Brabant?; opdrachtgever BKKC Tilburg
 • Uitvoeren testonderzoek
  Uitvoeren archeologisch testonderzoek Stadshart Vlaardingen; opdrachtgever: gemeente Vlaardingen/IGBA VU Amsterdam
 • Aanvullen PvE Vlaardingen
  Aanvullen van het PvE voor het archeologische testonderzoek Stadshart Vlaardingen; opdrachtgever: gemeente Vlaardingen/IGBA VU Amsterdam
 • CHO Veldhoven Zilverackers
  Landschapsonderzoek Veldhoven-Zilverackers; opdrachtgever: CLUE VU Amsterdam
 • NZ-lijn 3D Model ondergrond
  Landschappelijk onderzoek bij locatie Rokin, en aansluitend trac? Noord-Zuidlijn (gemeente Amsterdam); opdrachtgever: BMA, gemeente Amsterdam
 • NZ-lijn Synthese Damrak
  Synthese aardwetenschappelijk onderzoek locatie Damrak, Noord-Zuidlijn (gemeente Amsterdam); opdrachtgever: BMA, gemeente Amsterdam
 • AW Noord-Brabant
  Aardkundige inventarisatie van Staatsbosbeheerterreinen in de provincie Noord-Brabant; opdrachtgever: Staatsbosbeheer, Driebergen
 • Boek Brabantse Wal
  Schrijven Hoofdstukken ‘Geologie’ en ‘Verdronken dorpen’ voor boek Brabantse Wal; opdrachtgever Stichting Brabantse Wal
 • Coordinatie landschapsonderzoek Veldhoven
  Coordinatie landschapsonderzoek en bodem Veldhoven-Zilverackers; opdrachtgever gemeente Veldhoven
 • Geomorfologische kaart Rijnland
  Ontwikkeling geologische en geomorfologische kaart Rijnland; opdrachtgever Hoogheemraadschap Rijnland
 • Advies archeologie
  Advisering rapportage booronderzoek; opdrachtgever ACVU-HBS
 • AW Zeeland, Noord-Brabant
  Aardkundige inventarisatie van Staatsbosbeheerterreinen in de provincie Zeeland; opdrachtgever: Staatsbosbeheer, Driebergen
 • Expertmeeting Akkerdekonderzoek
  Organisatie ‘expert meeting’ akkerdekonderzoek/plaggen soil research; opdrachtgever: gemeente Veldhoven

2009

 • ABO Lingewaal (N-Br)
  Archeologisch ABO locatie Zworrelstraat 81, Herwijnen (gemeente Lingewaal); opdrachtgever: Huisartspraktijk Herwijnen
 • Cursus Geologie Bodem
  Uitvoeren PASTA-cursus Geologie en Bodemkunde; opdrachtgever: Instituut voor Geo- en Bioarcheologie, VU Amsterdam
 • PvA Groeve Boudewijn
  Plan van aanpak behoud geologisch monument Groeve Boudewijn en ontwikkeling educatief centrum (gemeente Woensdrecht), opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied, Tilburg
 • AW Utrecht
  Aardkundige inventarisatie van Staatsbosbeheerterreinen in de provincie Utrecht; opdrachtgever: Staatsbosbeheer, Driebergen
 • Lesbrief West-Brabant
  Lesbrief over het Verdronken Landschap van West-Brabant, opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied, Tilburg
 • AW Zuid-Holland
  Aardkundige inventarisatie van Staatsbosbeheerterreinen in de provincie Zuid-Holland; opdrachtgever: Staatsbosbeheer, Driebergen
 • ABO Bernheze (N-Br)
  Archeologisch ABO locatie Pater van den Elsenstraat 2, Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze); opdrachtgever: Sigmans Vastgoed BV

2008

 • ABO Ouderkerk (Z-H)
  Archeologisch ABO Middelblok 41, Gouderak (gemeente Ouderkerk) opdrachtgever: van Sprew management & advies
 • ABO Raamsdonksveer (N-Br)
  Archeologisch ABO Dorpshuis de Haven, Raamsdonksveer (gemeente Geertruidenberg); opdrachtgever: Stichting WSG
 • ABO Leende (N-Br)
  Archeologisch ABO Leende- Centrumplan (N-Br.); opdrachtgever: van Sprew management & advies
 • CHS Dordrect
  Cultuurhistorische Hoofdstructuur Provincie Zuid-Holland te Dordrecht; opdrachtgever: van Sprew management & advies
 • ABO Deurne
  Archeologisch ABO Kaweiseloop (gemeente Gemert-Bakel/Deurne); opdrachtgever: van Sprew management & advies
 • ABO Heeze-Leende
  Archeologisch ABO Leende – Irislaan (gemeente Heeze-Leende); opdrachtgever: van Sprew management & advies
 • ABO Bernisse
  Archeologisch ABO Stationsweg Heenvliet (gemeente Bernisse); opdrachtgever: Jurabos
 • ABO Heeze-Leende
  Archeologisch ABO Leende -Julianalaan (gemeente Heeze-Leende); opdrachtgever: van Sprew management & advies
 • Directievoering Alblasserdam
  Directievoering archeologisch bureau- en booronderzoek Cortgene, Alblasserdam (gemeente Alblasserdam); opdrachtgever: ING Real Estate
 • Deskundigheidsjury kunst
  Deskundigheidsjury kunst voor de openbare ruimte West-Brabant; opdrachtgever: Nieuwe Brabantse Kunststichting (NBKS), Breda.
 • Directievoering Waalwijk
  Directievoering archeologisch bureau- en booronderzoek Waalwijk, Taxandriaweg (gemeente Waalwijk); opdrachtgever: Jurabos
 • Directievoering Bernisse
  Directievoering archeologisch booronderzoek Stationsweg, Heenvliet (gemeente Bernisse); opdrachtgever: Jurabos
 • ABO Geertruidenberg
  Archeologisch ABO Geertruidenberg -Riethorst (gemeente Geertruidenberg) ; opdrachtgever: van Sprew management & advies
 • ABO Geertruidenberg
  Archeologisch ABO Raamsdonksveer (gemeente Geertruidenberg); opdrachtgever: van Sprew management & advies
 • Cursus Geologie en Bodem
  Uitvoeren en co?rdineren PASTA-cursus Geologie en Bodemkunde; opdrachtgever: Instituut voor Geo- en Bioarcheologie, VU Amsterdam
 • ABO Veldhoven
  Archeologisch ABO Veldhoven; Zandoerle twee locaties (gemeente Veldhoven); opdrachtgever: van Sprew management & advies
 • ABO Geertruidenberg
  Archeologisch ABO Raamsdonksveer Hoge Veer (gemeente Geertruidenberg) ; opdrachtgever: van Sprew management & advies
 • ABO Woudrichem
  Cultuurhistorisch ABO Landgoed Kraaiveld (gemeente Woudrichem); opdrachtgever: familie de Zeeuw
 • ABO Heeze-Leende
  Archeologisch Bureauonderzoek Heeze; Burgemeester Coxlaan (gemeente Heeze-Leende); opdrachtgever: van Sprew management & advies
 • Raamcontract Noord-Brabant
  Raamcontract voor voor het vakgebied Ruimtelijke Ordening/Landelijk Gebied met combinatie GEO-LOGICAL en IJzerman & van Sprew voor Provincie Noord-Brabant
 • ABO Geertruidenberg
  Archeologisch Bureauonderzoek Geertruidenberg-Zuidwal (gemeente Geertruidenberg); opdrachtgever: van Sprew management & advies
 • ABO Sprang NB
  Archeologisch Bureauonderzoek Molenstraat, Sprang (gemeente Sprang-Capelle); opdrachtgever: van Sprew management & advies
 • Noord-Zuidlijn
  Sedimentologische beschrijving locatie Rokin, Noord-Zuidlijn (gemeente Amsterdam); opdrachtgever: BMA, gemeente Amsterdam
 • Onderzoeksagenda
  GIS-analyse en aanleveren kartografie voor Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie opdrachtgever: Provncie Zuid-Holland
 • Grafheuvelproject.
  Fysisch geografische analyse Grafheuvelproject. Opdrachtgever: gemeente Apeldoorn
 • Noord-Zuidlijn
  Sedimentologische beschrijving pollenbakken locaties Rokin, Vijzelgracht en Ceintuurbaan, Noord-Zuidlijn (gemeente Amsterdam; opdrachtgever: BMA, gemeente Amsterdam
 • Cursus Geologie Bodem
  Uitvoeren PASTA-cursus Geologie en Bodemkunde; opdrachtgever: Instituut voor Geo- en Bioarcheologie, VU Amsterdam
 • Directievoering
  Directievoering archeologisch onderzoek Stichting WSG gemeente Geertruidenberg; opdrachtgever: Stichting WSG
 • ABO Eersel (N-Br)
  Archeologisch ABO de Kreiel, Wintelre (gemeente Eersel); opdrachtgever: van Sprew management & advies
 • Deskundigheidsjury kunst
  Deskundigheidsjury kunst voor de openbare ruimte West-Brabant; opdrachtgever: Nieuwe Brabantse Kunststichting (NBKS), Breda.
 • ABO Veldhoven (N-Br)
  Archeologisch ABO Veldhoven-Berkt (gemeente Veldhoven); opdrachtgever: van Sprew management & advies
 • ABO Schoonhoven (Z-H)
  Archeologisch bureauonderzoek CG Roosweg tussen nummers 24 en 26, Schoonhoven (gemeente Schoonhoven); opdrachtgever: van Sprew management & advies
 • ABO Gorkum (Z-H)
  Geologisch ABO t.b.v. archeologische verwachtingskaart, Plangebied Gorkum-Noord (gemeente Gorkum); opdrachtgever: gemeente Gorkum

2007

 • Bodemcursus
  Bodem- en bodembeschrijvingscursus: opdrachtgever: particulier
 • Pingoonderzoek
  Pingo Project Fryslan (PPF), 2e fase opdrachtgever: provincie Friesland
 • ABO Sluiskil (Zlnd)
  Kanaal Kruising Sluiskil- Archeologisch Bureauonderzoek; opdrachtgever: NV Westerscheldetunnel
 • ABO Wanroij
  Wanroij- archeologische quickscan (gemeente Sint Anthonis); opdrachtgever IJzerman & van Sprew
 • NZlijn beschrijving
  Noord-Zuidlijn Amsterdam, beschrijving sedimentbakken Damrak, onderste helft; opdrachtgever: gemeente Amsterdam
 • ABO Lienden (Gld.)
  Archeologietoets Lienden-OUdsmidsestraat (Gld.); opdrachtgever IJzerman & van Sprew
 • Pingoonderzoek
  Pingo-onderzoek Donkerbroek (Friesland); opdrachtgever; ARC bv
 • ABO Budel (N-Br)
  Archeologietoets Budel-Schoot (N-Br); opdrachtgever IJzerman & van Sprew
 • ABO Gassel (N-Br)
  Archeologietoets Gassel (N-Br); opdrachtgever IJzerman & van Sprew.
 • ABO Budel (N-Br)
  Archeologietoets Budel-Centrum (N-Br); opdrachtgever IJzerman & van Sprew
 • ABO Alblasserdam (Z-H)
  Archeologietoets Alblasserdam-Cortgene (ZH); opdrachtgever IJzerman & van Sprew
 • Booronderzoek Veldhoven
  Fysisch geografisch booronderzoek Vooraard, gemeente Veldhoven,; opdrachtgever: BAAC bv
 • ABO Raamsdonksveer (N-Br)
  Archeologietoets Raamsdonkveer Jeroen Boschstraat (N-Br); opdrachtgever IJzerman & van Sprew
 • ABO Raamsdonksveer (N-Br)
  Archeologietoets Raamsdonkveer Hoge Veer (N-Br); opdrachtgever IJzerman & van Sprew
 • ABO Geertruidenberg (N-Br)
  Archeologietoets Geertruidenberg Riethorst(N-Br); opdrachtgever IJzerman & van Sprew
 • ABO Alblasserdam (Z-H)
  Archeologietoets Alblasserdam Cortgene (Z-Holl.); opdrachtgever IJzerman & van Sprew
 • ABO Geertruidenberg (N-Br)
  Archeologietoets Geertruidenberg Zuidwal(N-Br); opdrachtgever IJzerman & van Sprew
 • ABO Raamsdonksveer (N-Br)
  Archeologietoets Raamsdonkveer Dorpshuis de Haven (N-Br); opdrachtgever IJzerman & van Sprew
 • Deskundigheidsjury kunst
  Deskundigheidsjury kunst voor de openbare ruimte West-Brabant; opdrachtgever: Nieuwe Brabantse Kunststichting (NBKS), Breda.
 • AB De Zilk (Z-H)
  Archeologische begeleiding (fysisch geografisch onderzoek) De Zilk (Z-Holl.); opdrachtgever Oranjewoud BV.
 • ABO Kaatsheuvel (N-Br)
  Archeologietoets Kaatsheuvel (N-Br); opdrachtgever IJzerman & van Sprew.
 • Toetsing archeologie
  Toetsing en kwaliteitscontrole archeologische rapporten; opdrachtgever: provincie Zuid-Hollland
 • ABO Rozenburg (Z-H)
  Archeologisch ABO Rozenburg, Nachtegaallaan (Z-Holl.) opdrachtgever IJzerman & van Sprew.
 • Cursus Geologie en Bodem
  Uitvoeren en co?rdineren PASTA-cursus Geologie en Bodemkunde; opdrachtgever: Instituut voor Geo- en Bioarcheologie, VU Amsterdam
 • ABO Boxtel (NB)
  Archeologisch ABO Boxtel ? Mgr. Bekkerstraat (N-Br); opdrachtgever: van Sprew management & advies
 • ABO Brummen (Gld)
  Archeologisch ABO Brummen, Hallsedijk 53 (Gld); opdrachtgever: van Sprew management & advies
 • ABO Sterksel (NB)
  Archeologisch ABO Sterksel, Averbodeweg 6 (N.Br); opdrachtgever: van Sprew management & advies
 • ABO Boxtel (NB)
  Archeologisch ABO Boxtel- EVZ Dennendreef (N-Br); opdrachtgever: van Sprew management & advies
 • POA Zuid-Holland
  Provinciale onderzoeksagenda archeologie; opdrachtgever: provincie Zuid-Hollland

2006

 • Geologisch advies
  Herziening Archeologische Monumentenkaart (AMK) Zuid-Holland, fysisch geografisch onderzoek; opdrachtgever: Hazenberg Archeologie
 • Projectleiding Belvedere
  Projectleiding De West-Brabantse delta: een verdronken landschap vormgeven; Regeling projectsubsidies Belvedere bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur (Belvedere-project)vl
 • CHO Brabantse Wal
  Cultuurhistorische Inventarisatie Brabantse Wal-Zuid; opdrachtgever Dienst Landelijk Gebied (DLG), Tilburg
 • NZlijn beschrijving
  Sedimentologische en lithologische beschrijving sedimentbakken locaties Damrak en Rokin, Noord-Zuidlijn; opdrachtgever: gemeente Amsterdam
 • ABO Haarlemmermeer (N-H)
  Fysisch geografisch deel ABO Fokker Bussinespark, Haarlemmermeer; opdrachtgever: Hazenberg Archeologie
 • Toetsing archeologie
  Kwaliteitscontrole archeologische rapporten; opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
 • Pingoonderzoek
  Pingo-Project Fryslan (PPF), uitvoering en projectleiding; opdrachtgever Provincie Friesland/provinsje Fryslan
 • Advies archeologie
  Review archeologisch rapport, extern advies; opdrachtgever Bilan/Fontys Hogescholen
 • Advies archeologie
  Herbegrenzing stroomgordels CHS Zuid-Holland, extern advies; opdrachtgever Bilan/Fontys Hogescholen
 • Pingoonderzoek
  Pingo-Project Fryslan, 2e fase (PPF-2), uitvoering en projectleiding; opdrachtgever Provincie Friesland/provinsje Fryslan
 • Directievoering archeologie
  Directievoering Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek Kerkwerve (gem. Schouwen-Duiveland), Vuuf gemeten; opdrachtgever: gemeente Schouwen-Duiveland
 • Begeleiding opgraving
  Veldhoven-Meerhoven, fysisch geografische analyse archeologische opgraving; opdrachtgever: gemeente Eindhoven

2005

 • Veldbeschrijving Cuijck (N-Br)
  Fysische geografie AAO-Cuijck-Ewinkel (Noord-Brabant); opdrachtgever: Archol
 • ABO Culemborg (Z-H)
  Fysisch geografisch deel ABO Culemborg-Achterweg; opdrachtgever: Hazenberg Archeologie
 • Geoarcheologisch onderzoek
  Geoarcheologisch onderzoek Eindhoven-Heesterakkers; opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
 • Bodemcursus
  Cursus bodembeschrijving, -eigenschappen en ?horizonten; opdrachtgever: Gemeenten Ede en Apeldoorn
 • Geologisch ABO
  Geologisch en fysisch-geografisch ABO plangebied Krimwijk (Voorschoten); opdrachtgever: Hollandia
 • Bodemcursus
  Cursus bodembeschrijving, -eigenschappen en -horizonten; opdrachtgever: Gemeente Delft
 • Geologisch ABO
  Geologische en fysisch-geografische begeleiding bij Cultuur-historische Inventarisatie Leidschendam-Voorburg; opdrachtgever: Bilan (Fontys Hogescholen)

Eerdere projecten sinds 2000

 • Archeologische projecten
  Diverse projecten: opdrachtgever: Bilan (Fontys Hogescholen)
 • Begraven dalen onderzoek
  Begraven dalen in Noord-Nederland, fasen 1 en 2: opdrachtgever: TNO-NITG
 • Database ontwikkeling BAS
  Antarctic Glacial Geological Database I (AGGD): opdrachtgevers: British Antarctic Survey en Bureau Buitenwerk
 • Database ontwikkeling BAS
  Antarctic Glacial Geological Database II (AGGD, fase 1): opdrachtgever: British Antarctic Survey Diverse projecten: opdrachtgever: Bilan (Fontys Hogescholen)
 • Schrijfopdracht
  De landschappen van Overijssel (CD-Rom); opdrachtgever: Bureau Buitenwerk
 • Ontwikkelen kaartmateriaal
  Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland (CHS); opdrachtgever: Bilan (Fontys Hogescholen)
 • Begraven dalen onderzoek
  Begraven dalen in Noord-Nederland, fase 3: opdrachtgever: TNO-NITG
 • Bodembeschrijvingscursus
  Bodembeschrijvingscursus: opdrachtgever: Bilan (Fontys Hogescholen)
 • Archeologische projecten
  Diverse projecten: opdrachtgever: Bilan (Fontys Hogescholen)
 • AAO-Assum
  AAO-Assum (Noord-Holland); opdrachtgever: Hollandia
 • IWAT Noord-Brabant
  Inventarisatie en Waardering van Archeologische Terreinen (IWAT); opdrachtgever: Bilan (Fontys Hogescholen)
 • Database ontwikkeling BAS
  Antarctic Glacial Geological Database II (AGGD), fase 2; opdrachtgever: British Antarctic Survey
 • ABO Zuid-Holland
  AMK-Zuid-Holland pilot; opdrachtgever: Bilan (Fontys Hogescholen)
 • Schrijfopdracht
  CHS-Zuid-Holland op het internet; opdrachtgever: Bilan (Fontys Hogescholen)
 • Fysich geografische beschrijving
  AAO-Cuijck (Noord-Brabant); opdrachtgever: Archol
 • IWAT Noord-Brabant
  Inventarisatie en Waardering van Archeologische Terreinen (IWAT); opdrachtgever: Bilan (Fontys Hogescholen)
 • Archeologisch booronderzoek
  Archeologisch onderzoek Gorkum-Den Breejen; opdrachtgever: Hollandia
 • Fysich geografische beschrijving
  AAO-Cuijck-Ewinkel (Noord-Brabant); opdrachtgever: Archol
 • Bodembeschrijvingscursus
  Cursus bodemeigenschappen en horizonten, schrijven gids; opdrachtgever: Bilan (Fontys Hogescholen)
 • Fysich geografische beschrijving
  AAO-Harmelen-Heldamweg (Utrecht); opdrachtgever: Hollandia
 • Archeologisch booronderzoek
  Karterend booronderzoek Lage Rijndijk-Kooilaan (Leiden); opdrachtgever: Hollandia
 • Schrijven PvA
  Plan van Aanpak Kwaliteitsverbetering Archeologische Monumentenkaart provincie Limburg; opdrachtgever: provincie Limburg i.o.v. Bilan (Fontys Hogescholen)
 • Archeologisch booronderzoek
  Archeologisch booronderzoek aan de Lessestraat (Heemskerk); opdrachtgever: Hollandia
 • ABO Hoog-Dalem 
  ABO plangebied Hoog-Dalem (Gorinchem); opdrachtgever: gemeente Gorinchem
 • Archeologisch booronderzoek
  Archeologisch booronderzoek aan de Bergweg-Noord (Bergschenhoek); opdrachtgever: Hollandia
 • Fysich geografische begeleiding
  Proefputten onderzoek Geertruidenberg (Geertruidenberg); opdrachtgever: Bilan (Fontys Hogescholen)